O nás

Milí rodičia, aktuálne prebieha zápis detí na školský rok 2016/2017.


Hrášok je akreditovaná súkromná materská škola, ktorá je od septembra 2015 zaradená do siete materských škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Sme výchovno-vzdelávacie zariadenie rodinného typu, ktoré zabezpečuje celodennú nadštandardnú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov. Nachádzame sa v tichom a príjemnom prostredí v blízkosti hrádze, v novom rodinnom domčeku, ktorý spĺňa všetky bezpečnostné a hygienické normy.

Okrem klasickej edukačnej činnosti, ktorá u nás prebieha podľa aktuálneho výchovno-vzdelávacieho programu  ISCED 0 pred-primárne vzdelávanie, sa u nás za prítomnosti anglického lektora deti učia hravou formou hovoriť po anglicky.

O deti sa stará tím kvalifikovaných odborníkov, ktorí úzko spolupracujú napríklad s logopédom, grafomotoričkou a psychologičkou.

Vaše dieťa u nás vďaka hre vystrieda množstvo aktivít, prežije svoj deň plnohodnotne a domov bude odchádzať s úsmevom na tvári.

V prípade záujmu je Vám k dispozícii Online Prihláška.

 
Naše priestory
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1